FICHA TÉCNICA

PDF:
ISBN: 9788419506931
DOI:
Referencia: 82002-1
Fecha: diciembre, 2022
Tamaño: 176 (1,8 MB)

Activitats per al desenvolupament de la competència digital docent en el màster de formació del professorat

Colección: Universidad
Género: No ficción

$0

Disponible en formato digital:

COMPRAR EN OCTAEDRO EDITORIAL DIGITAL

Presentación

La competència digital docent (CDD) és una competència transversal que tot professional de l’educació ha de dominar per poder exercir la seva tasca amb qualitat en el context de desenvolupament tecnològic i canvi metodològic que impera en l’actualitat. Ja hi ha alguns models consolidats que permeten aproximar-se de forma prou detallada a la conceptualització de la CDD, com és el cas del Marc de Referència de la Competència Digital Docent (MRCDD), proposat des de diverses instàncies de la comunitat educativa espanyola i les administracions. Ara bé, existeix encara una mancança a l’hora d’exposar estratègies concretes per a la implementació d’aquests principis a l’aula o d’establir com es pot treballar i desenvolupar la CDD amb docents en formació inicial. Mitjançant 49 activitats didàctiques, en aquest llibre suggerim pistes i tracem indicacions per poder treballar en les diferents assignatures del màster de formació del professorat (MUFP) el desenvolupament de la CDD seguint el MRCDD. Es dirigeix, per tant, a qualsevol agent de la comunitat educativa que vulgui conèixer propostes que es poden aplicar a les aules d’educació superior en els estudis de formació del professorat, tot i que també pot resultar d’interès per a professionals d’altres nivells educatius, així com per a altres agents com ara famílies i la societat en general.

Índice

Per què cal desenvolupar la CDD en els docents en formació inicial? (Ramon Palau, Jordi Mogas)
1. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD al mòdul comú del màster (Andy Morodo Horrillo, Francesca Burriel Manzanares, Cèlia Llurba Mort)
2. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a les assignatures d’especialitat de l’àmbit lingüístic (Alexandra Vraciu, David Soler, Joan Marc Ramos)
3. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a les assignatures d’especialitat de l’àmbit STEM (Xavi Canaleta, Vanessa Esteve-González, Cristina Valls)
4. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a les assignatures d’especialitat de l’àmbit de formació i orientació laboral i d’orientació educativa (Elsa Santamaría, Lorena Becerril, Adriana Ornellas)
5. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a les assignatures d’especialitat de l’àrea d’educació física (Gil Pla-Campas, Josep Campos-Rius, Luis Marqués-Molías)
6. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a les assignatures d’especialitat de l’àmbit de les ciències socials (Jesús Granados Sánchez, Rosa Maria Medir Huerta, Lada Servitja Tormo, Anna Serra Salvi)
7. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a l’assignatura Treball Final de Màster (Dolors Puigjaner, Jordi Mogas, Gabriela Fretes, Ramon Palau)
8. Propostes didàctiques per al desenvolupament de la CDD a l’assignatura de Pràctiques (Katia V. Pozos, Gisela Cebrián, Mireia López)

Jordi Mogas; Ramon Palau

9788419506931

82002-1

Echa un vistazo

Nota de prensa

p

Disponible en otras plataformas digitales

Ir al contenido